wtorek, 17 stycznia 2017

Plany adaptacji dla miast do zmian klimatu

Kilkadziesiąt miast powyżej 100 tys. mieszkańców - w ramach koordynowanego przez resort środowiska programu - ma przygotować plany adaptacji do zmian klimatu - informuje MŚ. Pozwolą one sięgnąć aglomeracjom po pieniądze z UE na proklimatyczne inwestycje.

NFOŚiGW przeznacza środki na poprawę jakości powietrza w Polsce

Około 10 mld zł Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza na poprawę jakości powietrza w Polsce. Środki unijne i krajowe – dostępne w kilkunastu działaniach i programach priorytetowych, koordynowanych i tworzonych przez NFOŚiGW – pozwalają na bieżąco podejmować kompleksowe działania inwestycyjne, edukacyjne i monitoringowe.

środa, 19 października 2016

Wykorzystanie energii słonecznej do fotokatalitycznego rozszczepienia wody

Skuteczne wykorzystanie energii słonecznej do fotokatalitycznego rozszczepienia wody umożliwi wydajne naśladowanie procesu fotosyntezy. Gdyby uczonym udało się zoptymalizować ten proces, moglibyśmy choć w części uniezależnić się od węgla kopalnego i innych paliw, których ilość jest na Ziemi ograniczona. Z drugiej strony spalanie węgla kopalnego zanieczyszcza środowisko i powoduje emisję dwutlenku węgla, natomiast w wyniku spalania wodoru otrzymujemy jedynie wodę, którą z kolei można poddać rozkładowi z użyciem kolejnych kwantów światła. Byłoby to zatem zarówno korzystne dla środowiska, jak i dawało dostęp do czystej wody, której w wielu miejscach świata dramatycznie brakuje. Problem z produkcją wodoru polega na tym, że jego wytwarzanie musi się opłacać.

wtorek, 27 września 2016

Likwidacja niskiej emisji - program pilotażowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zakończył pilotażowy Program „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”. O udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogły ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.
Pracownicy firmy ECO-SITE udzielali pomocy przy wypełnianiu wniosków o dotację w ramach Programu. Bezpłatny punkt konsultacyjny został uruchomiony w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej w dniach: 12, 14 i 18 lipca oraz w Urzędzie Gminy Nędza w dniach 15 i 19 lipca. 

piątek, 23 września 2016

Przyznane dotacje na przygotowanie lub aktualizowanie programów rewitalizacji

Przyznanie dotacji to efekt rozstrzygnięcia przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursu w ramach projektu „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”.

W konkursie mogły brać udział wszystkie gminy regionu (miejskie, miejsko-wiejskie oraz wiejskie). Spośród 167 gmin województwa wnioski o dofinansowanie przesłało 77. Ostatecznie dotacje dostaną 72 gminy (cztery wnioski odrzucono po ocenie merytorycznej; jeden wycofano). Łączna kwota przyznanego wsparcia – ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 - to ok. 3,35 mln zł.

wtorek, 6 września 2016

Wzrasta łączna moc instalacji fotowoltaicznych w Polsce

Na koniec 2015 roku całkowita moc zainstalowanych systemów fotowoltaicznych sięgnęła 120 MW. Z tego mikroinstalacje stanowią już około 26%. Duża konkurencja i rozwój technologii sprawiają, że ceny paneli fotowoltaicznych spadły o 15% w porównaniu do 2012 roku. Mimo to w fotowoltaice Polska plasuje się na końcu Europy. Moce produkcyjne wykorzystujemy w zaledwie 10% – wynika z raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej.

Powstaną dwa magazyny zielonej energii

PGE Energia Odnawialna planuje w ciągu najbliższych lat wybudować dwa magazyny energii. To odpowiedź na wyzwanie związane ze zmienną ilością dostarczanej do sieci energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.