czwartek, 12 listopada 2015

Szkolenie "Aukcje na zieloną energię – zasady wsparcia w Ustawie o odnawialnych źródłach energii"

Szkolenie "Aukcje na zieloną energię – zasady wsparcia w Ustawie o odnawialnych źródłach energii" odbędzie się 15 grudnia 2015 r. w Warszawie.
Na szkoleniu będą poruszane poniższe zagadnienia:
  • Zakres systemu wsparcia w ujęciu podmiotowym i zasady wejścia do systemu
  • Zakres wsparcia w ujęciu przedmiotowym
  • Zakres aukcyjnego systemu wsparcia OZE
  • Nowe podmioty w systemie wsparcia
  • Gwarancja poziomu wsparcia oraz rozwiązania okresu przejściowego
  • Okres przejściowy – „stary” a „nowy” system wsparcia
Szkolenie poprowadzi doktor nauk prawnych, radca prawny, wykładowca Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, wieloletni pracownik URE. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym osiemnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2010 r.) oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2015) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).
Program szkolenia: http://euro-con.pl/pl/konferencje-szkolenia/aktualne-wydarzenia/details/86-aukcje-na-zielona-energie?xref=98
Rejestracja: http://euro-con.pl/pl/formularz-zgloszeniowy
Uwaga!!! Niższa cena tylko do 16 listopada. Każdy po szkoleniu otrzymuje certyfikat.
źródło:http://ioze.pl/energetyka-wiatrowa/aktualnosci/aukcje-na-zielona-energie-zasady-wsparcia-w-ustawie-o-odnawialnych-zrodlach-energii