poniedziałek, 1 lutego 2016

Pieniądze na realizację regionalnego programu ochrony jakości powietrza w województwie małopolskim

Komisja Europejska ogłosiła, że przeznaczy 63,8 mln euro na pierwsze w historii „projekty zintegrowane”, które mają być finansowane w ramach programu LIFE na rzecz środowiska. Środki te zostaną przeznaczone na projekty w Belgii, Niemczech, Włoszech, Polsce, Finlandii i Wielkiej Brytanii.
Zintegrowane projekty programu LIFE wprowadzono, by wspomóc państwa członkowskie w przestrzeganiu kluczowych przepisów unijnych w czterech obszarach: Przyroda, Woda, Powietrze oraz Odpady. Projekt w Polsce wesprze realizację regionalnego programu ochrony jakości powietrza.
Na realizację programu dotyczącego Polski przeznaczonych zostanie 16,7 mln euro. Projekt dotyczyć będzie województwa małopolskiego a celem będzie wdrożenie planu poprawy jakości powietrza, opracowywanego już w 2013 roku. Program przewiduje usunięcie 155 000 przestarzałych i mało efektywnych kotłów na paliwa stałe. 
Cele szczegółowe obejmują usuwanie barier dla pozyskiwania funduszy na zastąpienie przestarzałych kotłów węglowych oraz modernizację systemów grzewczych na bardziej efektywne, budowanie potencjału lokalnego. Podniesiona zostanie świadomość społeczeństwa, w temacie poprawy jakości powietrza i poprawę współpracy regionalnej poprzez wspólne działania w tworzeniu rejestrów poziomów emisji i modelowania, a także wymiany doświadczeń w zakresie poprawy jakości powietrza.

źródło: http://www.globenergia.pl/informacje/aktualnosci/174-aktualnosci-2/5912/16-7-mln-euro-na-poprawe-jakosci-powietrza-w-malopolsce