poniedziałek, 8 lutego 2016

Realne plany zmiany polityki energetycznej USA na odnawialne źródła

Fakt ograniczonych już zasobów paliw kopalnianych oraz efekty uboczne wykorzystywania energetyki konwencjonalnej, działające negatywnie na środowisko, zrodziły potrzebę pozyskiwania energii w sposób alternatywny. Odnawialne źródła energii (OZE) są tańsze i przede wszystkim przyjazne naszemu zdrowiu i przyrodzie. Naukowcy udowodnili, że zmiana polityki energetycznej USA na w pełni odnawialne źródła jest realna do roku 2030!
Według najnowszych badań naukowców z National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) oraz the University of Colorado energia wiatru i promieni słonecznych może zasilić większość Stanów Zjednoczonych do 2030 roku.
Dane meteorologiczne wskazują, że pomimo zmiennej pogody w obrębie całych Stanów Zjednoczonych, w jakiejś ich części zawsze wieje wiatr. Wniosek z tego jest taki, że chociaż moc energii odnawialnej może być przerywana w skali regionalnej, można by uzyskać relatywnie stały przepływ w skali krajowej. Żeby upewnić się, że jest to prawda, naukowcy opracowali symulację nazwaną “the National Electricity With Weather System (NEWS)”. Model ten uwzględnia zmienne warunki pogodowe oraz zapotrzebowanie energetyczne w 48 sąsiadujących państwach. Dzięki niemu obliczono, że wykorzystanie energii wiatru oraz energii słonecznej może kosztować około 9,4 centa za kilowatogodzinę. Nawet przy ograniczeniu budżetu i wykorzystaniu do tego celu tylko istniejących obecnie technologii, odnawialne źródła sprostałyby zapotrzebowaniu energetycznemu Stanów Zjednoczonych, co w efekcie ograniczyłoby emisję dwutlenku węgla o 80% w stosunku do danych z 1990 roku. Wyniki tych badań opublikowane zostały 25 stycznia tego roku na łamach czasopisma “Nature Climate Change”.

W sierpniu ubiegłego roku zabrakło prądu w polskim systemie elektroenergetycznym. Odbiorcy energii po raz pierwszy od 25 lat odczuli skutki braku strategicznych decyzji o kierunkach rozwoju tego sektora. Co więcej, takie ograniczenia mogą się powtórzyć w najbliższych latach. Dlatego właśnie opracowanie długofalowej wizji rozwoju sektora energetycznego powinno być zadaniem priorytetowym dla polskiego rządu.

W naszym kraju energia odnawialna dopiero zaczyna być stosowana na większą skalę, a popyt na nią nadal jest znaczenie mniejszy niż w krajach Europy Zachodniej - w 2009 roku ze źródeł odnawialnych pozyskano 253.352 TJ (9% ogólnie wyprodukowanej energii), a w 2013 roku 357.537 TJ (11,9% ogólnie wyprodukowanej energii).

Rada Ministrów w dniu 7 grudnia 2010 r. przyjęła "Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych”, który przesłany został również do Komisji Europejskiej. Zawarto w nim prognozę osiągnięcia przez Polskę w 2020 r. 15,5% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto. Założono większe wykorzystanie biomasy oraz energii elektrycznej z wiatru.

27 stycznia 2016 r. w Warszawie podczas konferencji „Polska energia w Europie. Wyzwania modernizacyjne” zostały zaprezentowane propozycje dotyczące wyzwań polskiej elektroenergetyki opracowane przez Forum Analiz Energetycznych i Konfederację Lewiatan oraz analiza „Polska energetyka na fali megatrendów”.

źródło:http://biotechnologia.pl/biotechnologia/doniesienia-naukowe/energia-odnawialna-dla-stanow-zjednoczonych-do-2030-to-mozliwe,15935