czwartek, 18 lutego 2016

Rok 2015 był rokiem energetyki wiatrowej

Zgodnie z raportem wykonanym przez Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (EWEA) wynika, że 44% wszystkich nowych instalacji energetycznych zainstalowanych w Unii Europejskiej w 2015 r. powstało w ramach projektów energetyki wiatrowej. 
Łącznie przyłączono 12,8 GW mocy do sieci, w tym 9766 MW z wiatrowych elektrowni lądowych i 3034 MW z elektrowni offshore. W porównaniu do 2014 r. zaobserwowano wzrost o 6,3%. Całkowity potencjał energetyki wiatrowej wyniósł 142 GW i pokrył 11,4% zapotrzebowania na energię elektryczną na Starym Kontynencie. EWEA uważa, że OZE stanowiły aż 77% nowych elektrowni w 2015 roku. Inwestycje w nowe lądowe i morskie farmy wiatrowe pochłonęły 26,4 mld euro, co stanowi wzrost o 40% w stosunku do 2014 r.

Najwięcej farm wiatrowych w 2015 r. zamontowali Niemcy – 6,013 GW, co przyczyniło się do zwiększenia potencjału wiatrowego do 44,94 GW. Drugie miejsce zajęła Polska. Inwestorzy uruchomili farmy wiatrowe o łącznej mocy 1,266 GW, a potencjał energetyki wiatrowej w Polsce wzrósł na koniec roku do 5,1 GW. W 2014 r. w Polsce powstały elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 444,3 MW. Na trzecim miejscu uplasowała się Francja z wynikiem na poziomie 1,073 GW z nowych instalacji. Całkowity potencjał farm wiatrowych we Francji wzrósł w wyniku tych inwestycji do 10,35 GW.


źródło: http://czysta-energia.abrys.pl/128-gw-w-2015-r-z-energetyki-wiatrowej/