środa, 3 lutego 2016

W GIG powstało Laboratorium Energetyki Procesowej

1 lutego 2016 r. w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach rozpoczęło funkcjonowanie Laboratorium Energetyki Procesowej.

Działalność laboratorium skupiać się będzie na pracach związanych z racjonalizacją użytkowania energii w przemyśle, bilansowaniem procesów konwersji masy i energii w reaktorach przemysłowych oraz projektowaniem instalacji o niskiej energochłonności z odzyskiem ciepła odpadowego.

Dzięki realizacji projektów badawczych i wdrożeń przemysłowych specjaliści Głównego Instytutu Górnictwa posiadają wieloletnie doświadczenie w tym zakresie, zaprojektowali m.in. naziemną część instalacji do podziemnego zgazowania węgla w KWK Wieczorek. W laboratorium wykonywane będą audyty energetyczne procesów przemysłowych, badania procesów jednostkowych związanych z konwersją paliw i energii oraz opracowania związane z realizacją obiektów kogeneracyjnych zasilanych paliwami stałymi i gazami. W zakres prac nowego laboratorium wchodzi również opracowywanie projektów i studiów wykonalności instalacji energochemicznej konwersji oraz instalacji oczyszczania gazów przemysłowych, co w efekcie wpłynie na podniesienie efektywności ekonomicznej oraz redukcję negatywnego oddziaływania procesów technologicznych na środowisko.
W pracach laboratorium wykorzystywane będzie modelowanie matematyczne i fizyczne oraz inżynierskie metody analizy i projektowania poszczególnych etapów procesu. Dzięki temu możliwe będzie projektowanie prototypowych urządzeń i reaktorów przemysłowych oraz optymalny dobór odpowiedniej aparatury kontrolno – pomiarowej.
Takie działania wpisują się w kompleksowy program rozwoju Czystych Technologii Węglowych realizowany przez Główny Instytut Górnictwa.


źródło: http://nowa-energia.com.pl/2016/02/03/1-lutego-2016-r-w-gig-rozpoczyna-funkcjonowanie-laboratorium-energetyki-procesowej/