środa, 9 marca 2016

Rozwój "zielonego" budownictwa w Polsce

W Polsce obserwuje się stopniowy wzrost zainteresowania wśród inwestorów oraz rozwój kompetencji firm budowlanych w obszarze "zielonego" budownictwa.

Biznes od lat przoduje we wdrażaniu „zielonych” rozwiązań w budownictwie. Przyczynia się do tego zdolność mobilizowania niezbędnych środków do inwestycji w niskoemisyjne budownictwo, a także skłonność do łącznej oceny kosztów budowy i eksploatacji budynków. Nie bez znaczenia dla wielu firm są międzynarodowe systemy certyfikacji „zielonych” budynków. Tego rodzaju certyfikat stanowi gwarancję uzyskania oszczędności operacyjnych, przynosi również korzyści wizerunkowe. Dlatego też „zielone” budownictwo stopniowo z rozwiązania niszowego staje się standardem, na przykład w przypadku powierzchni biurowych.


Instytucje publiczne również zwracają coraz większą uwagę na efektywne energetycznie, niskoemisyjne budynki. Zgodnie z unijną polityką energetyczną, to właśnie sektor publiczny powinien dawać przykład poprawy efektywności energetycznej budynków. Publicznym inwestycjom w niskoemisyjne rozwiązania budowlane sprzyja wsparcie z funduszy europejskich. Najwięcej barier napotyka „zielone” budownictwo mieszkaniowe, szczególnie indywidualne. Ograniczona świadomość co do długoterminowych korzyści finansowych oraz środowiskowych blokuje pełne wykorzystanie potencjału niskoemisyjnego budownictwa nad Wisłą. Tym niemniej, zarówno regulacje unijne, jak i stopniowy wzrost świadomości społecznej w tym obszarze oznacza dobre perspektywy dla branży w kolejnych latach.

Niezależnie od rodzaju inwestycji, „zielone” budownictwo zmierza w kierunku zintegrowanych rozwiązań. Połączenie energooszczędnych technologii, rozproszonych źródeł energii oraz zaawansowanych systemów IT pozwala na głębokie ograniczenie zużycia energii oraz emisji w budynkach.

źródło: http://www.globenergia.pl/informacje/aktualnosci/174-aktualnosci-2/6052/wzrost-znaczenia-zielonego-budownictwa-w-polsce-nie-jest-chwilowa-moda-lecz-trwalym-trendem