środa, 1 czerwca 2016

Konkurs "Mój dom jest czysty"

W czerwcu startuje konkurs „Mój dom jest czysty” skierowany do mieszkańców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz właściciele domów jednorodzinnych posiadający pomysły na zastosowanie w swoim najbliższym otoczeniu rozwiązań, które przyczynią się do zmniejszenia niskiej emisji zanieczyszczeń. Zasięgiem terytorialnym konkursu są 4 województwa: dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie oraz zachodniopomorskie.
Opublikowany niedawno raport Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) informuje, że w pierwszej dziesiątce najbardziej zanieczyszczonych miast znajduje się aż 7 polskich miejscowości, a w pierwszej pięćdziesiątce jest ich aż 33. Pomiary jakości powietrza pochodziły z ponad 3 tysięcy miast w 103 krajach. Na mapie średniego stężenia pyłów w powietrzu Polska ostrzegawczo zabarwiona jest na czerwono.

Z kolei według raportu Europejskiej Agencji Środowiska około 42 tysiące zgonów rocznie przypisywanych jest w naszym kraju wpływowi pyłu zawieszonego PM 2.5, czyli drobnej frakcji pyłu PM 10. Z punktu widzenia ochrony zdrowia i życia ludzkiego, PM 2.5 jest zatem najważniejszą ze szkodliwych substancji obecnych w powietrzu.

Realizator projektu „Lokalne Partnerstwa Niskoemisyjne” organizuje niniejszy konkurs. w którym zachęca do aktywności mającej na celu zwiększenie świadomości na temat szkodliwego wpływu niskiej emisji na nasze życie, jak również podjęcia konkretnych akcji. Spośród zaproponowanych działań naprawczych zmierzających w kierunku energooszczędności i zastosowania technologii proekologicznych organizatorzy wybiorą i nagrodzą te najciekawsze – przynoszące efekt ekologiczny i ekonomiczny w zgłoszonym budynku.

Biorąc udział w konkursie “Mój dom jest czysty” każdy jest wygrany, ponieważ prezentując rozwiązania zmierzające do ograniczenia zużycia energii i emisji szkodliwych związków do atmosfery zwiększa świadomość swoją, swoich bliskich oraz otoczenia.

Spośród nadesłanych prac wybiorą 3 zwycięzców, którzy otrzymają usługę audytu w zgłoszonym w pracy konkursowej budynku. Audyt zostanie przeprowadzony pod kątem energooszczędności, kalkulacji kosztów zastosowania rozwiązań obniżających poziom wytwarzania niskiej emisji oraz bezpiecznych dla środowiska zastosowań odnawialnych źródeł energii. Ponadto wyróżnionych zostanie 6 prac. Ich autorzy otrzymają mierniki jakości powietrza.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 19 sierpnia 2016 roku. Organizatorzy zachęcają do korzystania z wiedzy i wsparcia, jakie oferuje strona projektu oraz platforma online.

Opis zadania konkursowego, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie:http://ograniczemisje.pl/konkurs/

źródło: http://www.chronmyklimat.pl/wiadomosci/inicjatywy-lokalne/chcesz-ograniczyc-szkodliwa-emisje-wez-udzial-w-konkursie