wtorek, 27 września 2016

Likwidacja niskiej emisji - program pilotażowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zakończył pilotażowy Program „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”. O udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogły ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.
Pracownicy firmy ECO-SITE udzielali pomocy przy wypełnianiu wniosków o dotację w ramach Programu. Bezpłatny punkt konsultacyjny został uruchomiony w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej w dniach: 12, 14 i 18 lipca oraz w Urzędzie Gminy Nędza w dniach 15 i 19 lipca. 
Program cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem – ogółem do Funduszu wpłynęło 1546 wniosków z całego województwa.

WFOŚiGW w Katowicach udziela wszelkich informacji z zakresu rzeczowego zadań, przyznania dofinansowania, list osób zakwalifikowanych do dofinansowania pod numerami telefonów: (32) 60 32 259, (32) 60 32 222, (32) 60 32 251.
1 września zakończono ocenę formalną i merytoryczną dla pierwszej części wniosków złożonych w ramach Pilotażowego.
Opublikowano część pierwszą listy osób zakwalifikowanych do dofinansowania, obejmującą 362 osoby.
Poinformowano ponadto, że dofinansowaniem zostaną objęte te osoby, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane, a które likwidują stare kotły węglowe i zastępują je bardziej przyjaznym źródłem ciepła. 
W dniu 08.09.2016 Zarząd WFOŚiGW zatwierdził drugą część listy osób zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Pilotażowego programu. Jednocześnie zaktualizowano pierwszą część listy, poszerzając ją o 3 osoby. Obecnie lista liczy 365 osób.
Ostatnia część listy, obejmująca zadania polegające na wymianie kotła/pieca węglowego na kocioł węglowy 5 klasy ukaże się do końca września.
Do wszystkich osób umieszczonych na listach zostanie wysłane pismo, zawierające oświadczenie Funduszu o udzieleniu dofinansowania. Wnioskodawcy umieszczeni na listach mogą składać dokumenty umożliwiające rozliczenie zadania, zgodnie z Regulaminem udzielania dotacji dla osób fizycznych.
Więcej informacji na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: 
http://www.wfosigw.katowice.pl/likwidacja-niskiej-emisji-program-pilotazowy.html

[źródło: http://www.wfosigw.katowice.pl/likwidacja-niskiej-emisji-program-pilotazowy.html]