Referencje

Sprawozdania z ochrony środowiska - Referencje


Opracowane przez nas Plany Gospodarki Niskoemisyjnej są zgodne z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i zostały pozytywnie ocenione przez doradców Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, i Poznaniu. W naszej ofercie znajdą Państwo pgn – plany gospodarki niskoemisyjnej oraz pone program ograniczania niskiej emisji. Ponad to zajmujemy się również sporządzaniem sprawozdań z ochrony środowiska, sporządzaniem kart informacyjnych oraz kart informacyjnych przedsięwzięcia. Proponujemy także szkolenia proekologiczne, pozyskiwanie dotacji pożyczki WFOSIW i NFOSIGW oraz strategiczne oceny oddziaływania na środowisko.
Gorąco zachęcamy do zapoznania się z całością naszej oferty.
Specjalizujemy się też w sporządzaniu wniosków o dotację na opracowanie dokumentów strategicznych (m.in. Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, Gminnych Programów Rewitalizacji).Specjalizujemy się w sporządzaniu wniosków o dotację na opracowanie dokumentów strategicznych (m.in. Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, Gminnych Programów Rewitalizacji).